Mida on vaja mängimiseks?

Alusta mängu siit!

Mängima

Eesmärk

Kuna mängu peamine eesmärk on tekkiv arutelu, siis on mängujärgne tagasiside ning mõttevahetus äärmiselt olulised. Õppejõu ülesanne on juhtida koostatud linnaplaani või linnaplaanide tutvustamist ning küsida õppeainega seotud täpsustavaid küsimusi.

Lauamäng simuleerib

Loodud lauamäng simuleerib linnaplaneerimise koosolekut ning on koostatud nii, et seda saab mängida nii ühe kui mitme erineva laudkonnaga samaaegselt. Kui mängijate arv täpselt seitsmega ei jagu, siis saab osades laudkondades mõningaid rolle dubleerida.

Tervise ja heaolu edendamine

Oluline on välja tuua, et tervise ja heaolu edendamine on midagi, mida mõjutavad paljud ametnikud väga erinevatest valdkondadest ning kodanikud, kes esindavad laia ampluaad teadmisi. Seega on tervisedenduse alased teadmised olulised kõigile.